Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Böcker, skrifter
Böcker, skrifter Print

Bild på mig med Luleås Naturguide är tagen av Lennart Jönsson

Många av mina texter finns publicerade under årens lopp. Här är ett urval:

  • Naturdelarna i Jokkmokkmokksboken Jokkmokk. Natur och kultur genom tiderna, Luleå 1999.
  • Laponia - naturområde och kulturlandskap i världsklass. Rapport från 1999 års Fjällforskningskonferens. Fjällforskningsinstitutet. 1999:4.
  • Uppsats om pärlfiske i boken Flodpärlmusslan i tvärvetenskaplig belysning. Ájtte 1992.
  • Uppsats om flodpärlmusslan i boken Människan och naturen - etnobiologi i Sverige, 1. Wahlström och Widstrand 2001.
  • Naturinventering och fotodokumentation för Länsstyrelsens räkning som underlag till Laponia-guidebok tryckt hösten 2000.
  • Den stora naturguiden till pärlorna i Luleå kommun. Luleå 2006, 144 sidor. Text och foto: Thomas Öberg.
  • Informationshäfte med text och foto TÖ: Piteälven – ett vattenlandskap. WWF.
  • Naturstig Haparanda Sandskär.
  • Naturstig Årrenjarka.
  • Länsstyrelsens foldrar för Norrbottens naturreservat och nationalparker.

Dessutom ett antal tidskriftsartiklar med text och foto i bl a Svensk Jakt, WWF Eko, Norrbottenskuriren, Jokkmokksbladet, PRO-Pensionären, Miljöaktuellt, Vildmarksnytt, Vårt Luleå.