Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Gjorda jobb
Gjorda jobb PDF Print E-mail

Här berättar jag kort om färdiga uppdrag och jobb med de färskaste högst upp.


Foldrar och skyltar i Norrbottens nationalparker
Nya foldrar för alla Norrbottens nationalparker. Jag har skrivit alla texter och levererat merparten av fotomaterialet. Till de nationalparker som ligger utanför världsarvet Laponia har jag även gjort texter och merparten av foton till skyltarna. (Uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län och tillsammans med Armada Reklambyrå 2008-2009)

Direktsändningar för Naturmorgon P1
Jag har under 2009 ansvarat för följande direktsändningar i Naturmorgon:

14 februari, om livet vid Råneälven
28 mars, om kungsörnens bo och häckning, Boden
13 juni direktsändning från Tavvavuoma och Övre Soppero
11 juli om fiske och liv vid Kukkolaforsen
12 sept om fjällhedens liv, Dundret
10 okt om att hitta och må väl i skog och mark, Jokkmokk

Marknadsföring, Årrenjarka Fjällby
Inför invigningen av Årrenjarkas nya restaurang har jag hjälpt till med copy-arbeten för folder och webb, samt producerat ett bildspel om Årrenjarka som visades vid invigningen.

Kursen – Naturtexter som fångar och väcker
Denna kurs på 1,5 dagar har jag genomfört två gånger för anställda vid länsstyrelsen i Uppsala län. Första gången för dem som arbetar med naturvård, andra gången för miljövårdsansvariga.

Guidning på turbåten Laponia till Haparanda Sandskär
19 juli följde jag med som guide på Laponia från Luleå till Haparanda Sandskär. På ön gick jag med som guide från Nordudden till Kumpula. Fantastisk dag med strålande väder.

Urskogsstigen i Tyresta nationalpark
I årsskiftet 2008-09 slutförde jag arbetet med informationstavlor i Tyresta nationalpark. Tio informationstavlor blev det längs Urskogsstigen där jag står för alla texter och flertalet foton.

Informationsplan för entrén i Tyresta nationalpark
Under våren utformade jag en omfattande informationsplan för den kommande entrén till Tyresta nationalpark. Tyvärr blev sedan projektet tillfälligt lagt på is genom att Naturvårdsverket omprioriterat sina anslag under året.

Webbtexter och affischer för WWF
För WWF har jag under året skrivit webbtexter om föreningens olika projekt. Samt producerat affischer för den stora miljömässan i Älvsjö.

Inspirationsföreläsning Vägverket
Vid stor sammandragning av miljö- och naturvårdsansvariga vid Vägverket höll jag våren 2009 ett längre anförande med bilder på temat Vägverket - landets största upplevelseproducent – vilka krav ställer det på utformandet av vägar och väglandskap?