Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Bildspel och bildprogram
Bildspel och bildprogram PDF Print

Berättar till mina bilder gör jag gärna. Efter många år med diabilder och bildspel med övertoningar arbetar jag nu med digitala bildspel, både självgående med tal och ljud och sådana jag berättar till och styr under föreställningen. I vissa ingår egen musik. Bildspelen kan lätt skräddarsys för viss grupp eller viss tid, men här är exempel på program jag gärna håller.

Den ljusa kusten
En resa längs den ljusa kusten – Norrbottens skärgård. En kust där solen lyser extra mycket på sommaren och snö och is lyser upp vintern. Genom landhöjningen stiger ständigt nya öar upp ur havet, öar med ett myllrande liv av växter, djur och fåglar. Här har människor levt av havet under århundraden och satt sina spår i landskapet. Exempel på affisch, PDF.

Is och liv
En resa på tjälens marker, över frusna hav, sjöar och älvar till glaciärer och arktiska vidder, Vi möter också människor som brinner för is och oroas över en tinande framtid. Bildprogram med berättelse och egen musik. Exempel på affisch, PDF.

Från Muddus till Sulidälbmá - färder genom Laponia, Lapplands världsarv
Från Muddus till Sulidälbmá sträcker sig Laponia – Lapplands världsarv. Följ med på vandringar genom milsvida urskogar, över myrar och fjällhedar till karga toppar och glaciärer. Men vi rör oss inte i en vildmark – spåren efter människan är många i det samiska landskapet. Exempel på affisch, PDF.

Laponia 600 miljoner år - fjällets former berättar
1996 fick Sverige ett vidsträckt världsarvsområde – Laponia, som omfattar 9 600 kvadratkilometer fjäll, skogar, sjöar och myrar. Här kan vi som i en öppen geologibok studera hur bergskedjor bildats och hur inlandsisar, vatten och tjäle skulpterat landskapet. Det gäller bara att kunna tolka formerna i landskapet.

Välkommen till Norrbotten
Ett kåseri i bilder om den norrbottniska naturen och de människor som lever här.

Pärlmusslor och pärlfiskare
Tvåhundra år kan flodpärlmusslorna bli. Ännu lever de kvar i Pärlälven och många andra bäckar och älvar. Nu är pärlfisket förbjudet, men i bild och inspelningar möter vi de gamla pärlfiskarna och hör deras berättelser. Lär känna den märkliga flodpärlmusslan med sina dolda hemligheter i älvens djup. Få djur har en så hisnande ekologi och en så säregen kulturhistoria.
Exempel på affisch, PDF.

Från Rödkallen till Storkrokberget - Luleås naturpärlor
Lär känna pärlorna i Luleås natur – möt livet i skärgård, skogar, älvar, fjärdar, myrar och bondens landskap. En informerande men lättsam resa genom kustbygdens natur. Exempel på affisch, PDF.

Piteälven – ett landskap av vatten och liv
Självgående bildspel med min berättelse om älven och specialskriven musik av den unge luleåmusikern Ludvig Svartholm.

Konsten att ställa ut
En bildberättelse om hur man skapar den goda utställningen och de lockande utställningstexterna. Många exempel från museer och utställningar världen över – både goda exempel och förskräckliga.