Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Foto
Foto PDF Print E-mail

Under en lång följd av år har jag byggt upp ett stort fotoarkiv. Inriktningen på mitt fotograferande har varit dokumentärt naturfoto där människans roll i landskapet varit ett stående tema. Mina bilder har jag ofta tagit i ett pedagogiskt syfte för att visa olika naturtyper, landskapsformer, växter, djur och hur människan lever i landskapet. Men en hel del bilder är rätt och slätt bara vackra eller dramatiska naturbilder.

Ett stort tema har genomgående varit Nordkalottens natur med särskild inriktning på skogs- och fjällandskapet tillsammans med både Västerhavet och Bottenviken. Men jag har också ett rikt bildmaterial från andra delar av Sverige och världen.

2006 tog jag definitivt steget in i det digitala fotograferandet efter fyrtio år av diabilder. Möjligheten att bättre lagra och bearbeta fotona och att både kunna slösa med fotograferandet och snabbt se resultatet frigör kreativiteten. Jag arbetar med en professionell, digital Nikonutrustning.