Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Informationsplaner
Informationsplaner PDF Print E-mail

Att informera och kommunicera rätt kräver en strategisk plan. Jag har haft många uppdrag som inneburit att skapa informationsplaner för strategisk kommunikation. Detta görs i samspel med beställaren och omgivningen och omfattar många överväganden. Här är några genomförda uppdrag:

Kiruna Besökscentrum. Samekultur och allmogekultur – ett förslag till informationsstrategi och synopsis samt synpunkter på utställningsproduktionen. Kiruna kommun, 2001.

Kolahalvön. Strategisk kommunikation för ökat hållbart nyttjande av naturskyddsområden på Kolahalvön. Projektledare för projektet. Naturvårdsverket, 2004.

Luleå skärgård. Plan för strategisk information. Del i projektet Levande Skärgård. Luleå kommun 2006.

Entré till Tyresta Nationalpark. Under 2009 ansvarade jag för en plan över innehåll och idé till en ny entré, som knyter samman naturum Nationalparkernas hus med Tyresta Nationalpark.