Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Inventeringar
Inventeringar PDF Print E-mail

Jag gör översiktliga naturinventeringar med professionell fotodokumentation. Till grund ligger min bakgrund med akademisk utbildning i zoologi, botanik, geologi och kemi samt mångårig erfarenhet av det norrländska landskapet.

Jag betraktar mig som en generalist med en helhetssyn på landskapet och vill i min beskrivning av naturen söka kopplingar mellan geologin, djur- och växtlivet och människan. Spåren av människan - både de gamla och de yngre - i landskapet intresserar mig liksom övergripande samband mellan landskapet och människan. Särskilt intresserar det mig att göra inventeringar som ligger till grund för turistisk utveckling av ett område, där attraktioner vaskas fram och tydliggörs.

ERFARENHETER:

  • Under 1960-70-talet gjorde jag ett antal större naturvårdsinventeringar i Närke åt Länsstyrelsen i Örebro län. De gällde odlingslandskapet samt övärlden i Vättern och Hjälmaren.
  • År 2000 genomförde jag åt Länsstyrelsen i Norrbottens län en större naturinventering med fotodokumentation av världsarvet Laponia. Inventeringsmaterialet liksom fotodokumentationen ligger till grund för den guidebok som Länsstyrelsen gav ut 2001: "Laponia - Lapplands världsarv".
  • 2001 gjorde jag en inventering av fjället Uljabuovda vid Arjeplog som skulle ligga till grund för miljökonsekvensutredning kring ev vindkraftsatsning.
  • Inventering av skärgårdsöar som underlag för information kring en skärgårdsled i Luleå skärgård 2003.
  • Inventering av lokaler i Luleå kommun som underlag för boken Den stora naturguiden till pärlorna i Luleå kommun.