Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Jobb på gång
Jobb på gång PDF Print E-mail

Porträttbild tagen av Peter Rosén

Is och liv
Jag arbetar med ett långsiktigt projekt om Is och Liv. I projektet vill jag skildra is som företeelse – glaciärer, inlandsisar, sjöisar, älvisar, havsisar, isturism, klimatförändringar, tjäle, vinterfiske, att färdas på is, isbrytare m.m. Särskilt vill jag möta människor som lever med is, av is och på is – människor som inte gläds över uppvärmningen av vår jord, utan oroas över en tinande framtid. Tre huvudområden ser jag - det frusna havet, sjöarna och älvarna på tjälens marker och ismassor på glid (glaciärer och inlandsisar).

Temat är spännande och stort. Produkterna är tänkta som tidningsartiklar, bok, radioprogram, tv-program m.m. Miljöfrågorna och klimatförändringarna är i huvudfokus. I hela projektet planerar jag många resor och besök till platser och människor, bland andra: Bottenviken, Torneälven, Råneälven, Luleälven, Ishotellet, Torneträsk och andra fjällsjöar, palsmyrar och andra permafrostmarker, Salajiegna och andra svenska glaciärer, Vatnajökul - Europas största glaciär och olika områden i Arktis.

Vägverket
Vägverket uppmärksammar Naturens År 2009. Jag har fått i uppdrag att ta fram internt informationsmaterial som ska lyfta fram Vägverkets naturvårdsarbete. Det handlar om 18 naturvårdsfrågor med foto och text för Vägverkets interna webb, informationsaffischer och fyra artiklar om naturvårdsfrågor i vägmiljö.

 

Bildprogram
14 nov i Örarnas byahus – Pärlmusslor och pärlfiskare, om den hotade flodpärlmusslan och möten med gamla pärlfiskare vid Pärlälven.

5-6 dec julmarknad vid Storforsen – tre bildprogram om Pärlmusslorna och pärlfisket, Piteälven och om skyddad natur i Norrbotten. Även en naturvandring längs älven.

Radio – Naturmorgon P1
Inslag från Abisko nationalpark är inspelade och sänds under hösten. Och ett inslag från 1000 m ö h med anledning av Naturmorgons tusende program 7 nov.