Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Guidning, resor
Guidning, resor PDF Print E-mail

Guidning med inriktning på landskapet och ekologin på Nordkalotten.
Jag planerar och genomför guidningar och även hela reseprogram för personer eller grupper med intresse för både upplevelser och djupare natur/kulturinformation. Guidningar och resor kan även kombineras med mina bildprogram.

Under 15 år var jag ekologilärare vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk, och ansvarade för ekologilinjen och ett stort antal kortkurser. Exkursioner och resor i Norrbotten och på Nordkalotten i stort var en viktig del av den pedagogiska idén. Därför är jag väl förtrogen inte bara med landskapet utan även de krav som ställs på en färdledare/reseledare och inspirerande fältpedagog.

Miljöer där jag gärna arbetar
Norrbottens kust och skärgård
Laponia – Lapplands världsarv
Norrlandsälvarna
Norska kusten, särskilt Lofoten och Röst
Nordkalotten i stort

Mina specialiteter
Fåglar, växter, hur landskapet har formats, människan i landskapet, miljöfrågor, naturvård.