Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Naturstigar med information
Naturstigar med information PDF Print

Det finns inte en plätt på jorden där man inte kan berätta något intressant om naturen eller människan i landskapet! En naturstig med information är en mycket enkel och väl fungerande natur- och kulturinformation i landskapet. Jag har lösningarna.


Naturstig med häfte, Haparanda Sandskär / Ring Naturen, Tyresta nationalpark / Kvarnbäcksleden

Naturstig med nummerstolpar och häfte
Om man vill göra så lite ingrepp som möjligt i naturen, är detta ett bra förslag på informationsstig. Längs stigen finns enkla stolpar med nummer och en liten text var häftet finns att köpa. Till stigen görs ett häfte som säljs vid stigens början. Det ger möjlighet att ”ta betalt för natur” men bygger på att det finns ett naturligt försäljningsställe, ett hotell, turistanläggning eller liknande. Häftet är av en kvalitet som man gärna tar med sig som ett minne från vandringen och bläddrar och läser i sen man kommit hem.

Jag tar på mig hela produktionen av sådana stigar - inventering, texter, foton, layout, stolpar och utsättning. En sådan naturstig kan vara alltifrån några hundra meter lång till flera mil. Den kan ha många informationspunkter eller få. Den kan handla om natur eller kultur eller båda.

EXEMPEL 1: En 9 km lång informationsstig från Årrenjarka Fjällby (nära Kvikkjokk) upp på fjället Gássavárre. 20 stolpar med nummerskyltar är utplacerade längs stigen. Vandraren köper vid Fjällbyn ett häfte på 24 sidor, med information, foton och karta.

EXEMPEL 2: Tillsammans med Staffan Svanberg har jag gjort en liknande stig på Haparanda Sandskär i Haparanda skärgårds nationalpark (uppdrag genom länsstyrelsen i Norrbottens län). Häftet säljs vid Turistbyrån, på turbåtarna eller vid raststugan på Sandskär genom självbetjäning.

Naturstig med skyltar
Där det är svårt att hantera försäljning av ett informationshäfte, kan en stig med informationstavlor vara lösningen. Jag har producerat sådana vid Kvarnbäcken i Jokkmokk (formgivning av skyltställ gjordes av SÖKA Design, Sören Karlsson se PDF med bilder), Fattenborg i Kalix och Tyresta nationalpark söder om Stockholm. Det är viktigt med ett helhetsgrepp där texter, foton, illustrationer, layout, skyltmaterial, formgivning och tillverkning av skyltställ samt markarbeten är av högsta klass genom produktionen. 2009-10 färdigställs Urskogsstigen i Tyresta nationalpark

På uppdrag av nationalparksförvaltningen ansvarade jag för innehåll (text och foto) och form för 10 informationstavlor längs Urskogsstigen. Grafisk form för dessa tre stigar är gjort av Överby Ord & Form i Luleå. Start- och slutskylt som PDF.
De lutande informationstavlorna längs stigen som PDF.

Naturstig med mobiltelefonguidning
I Tyresta nationalpark har jag producerat en naturstig längs den så kallade Barnvagnsslingan som är 5 km lång. Idén gav jag namnet Ring Naturen och bygger på enkla skyltar på 8 platser, där det står att man kan ringa samt ämnet för varje plats. Jag har talat in en berättelse med en möjlig fördjupning för varje plats och mixat med bland annat fågelsång. Samtalet är gratis i Tyresta, men samma idé kan givetvis göras som betaltjänst. Lyssna på 0200-118686 knappa in 01, 02 osv. Se PDF med bilder!(Formgivning av skyltställ: SÖKA Design, Sören Karlsson.)

Naturstig med bara häfte
I Luleå skärgård planerade jag och producerade flera naturstigar, som byggde på ett häfte med information och vägbeskrivningar. Informationsstigen följde befintliga stigar eller stränder och krävde inga stolpar i landskapet. Beställare Luleå kommun.