Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Uteinformation
Uteinformation PDF Print E-mail

Att levandegöra landskapet kan ske på många sätt. Naturstigar med information är ett. Ett annat är informationstavlor i landskapet, vanligen vid entréer till exempelvis naturreservat och nationalparker. Jag har ansvarat för flera stora projekt med sådan uteinformation.

Naturreservaten i Norrbottens län
Under en treårig anställning på halvtid vid Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarade jag för nya foldrar och skyltar i flertalet naturreservat i länet. Här skapade jag en ny form för naturinformation, som nog inte förekommit i dessa sammanhang. Den innebar dels ett berättande mer än ett teoretiskt sätt att förmedla fakta, dels en mer personlig och mjuk ton, där avsändaren som person blev tydligare. Formen med frasriktigt radfall var viktig. Raderna bröts vid naturliga pauseringar, så som man gör i lättlästtexter. (Formgivning av skyltställ: SÖKA Design, Sören Karlsson.)

Skyltar i Luleå skärgård
På uppdrag av Luleå kommun framställde jag större, tresidiga skyltar i Luleå skärgård. Informationen var dels en ”grundkurs” om skärgården, dels en berättelse om just den ö varje skylt var placerad på. (Formgivning av skyltställ: SÖKA Design, Sören Karlsson.)

Skyltar i Norrbottniska nationalparker
På uppdrag av Norrbottens länsstyrelse har jag utformat skyltar och foldrar för Haparanda, Abisko, Vadvetjåkka och Pieljekaise nationalparker. Jag står för idé, texter och foton. (Exempel på skylt och folder för Pieljekaise nationalpark, PDF)