Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Utredningar
Utredningar PDF Print E-mail

Med min inriktning på utställningar, information, utbildning, turism och natur har jag gjort utredningar i flera utvecklingsprojekt. Här är några exempel.

Foton från Jokkmokks fjällträdgård

Jokkmokks Fjällträdgård. Utredning om den framtida verksamheten och en plan för strategisk kommunikation. Ájtte Museum, 2002.

Bastu-utställning vid Kukkola. Synopsis och formidé och därefter genomförande. Bastuakademien, 2002.

Linje Sápmi, en ny utbildning vid Samernas Utbildningscentrum. Utredning om förutsättningar, idé, uppläggning och översiktlig ekonomisk analys. Samernas Utbildningscentrum, 2002.

Ny utbildning i Jokkmokk för entreprenörer och guider i turistnäringen – ett kursförslag för Kunskapens Hus. Jokkmokks kommun, 2003.

Mötesplats Vuollerim. En förstudie om utveckling av den turistiska infrastrukturen kring Vuollerims natur- och kulturattraktioner. Jokkmokks kommun, 2006.