Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Utställningsproduktion
Utställningsproduktion PDF Print E-mail

Under åren 1986-2000 ledde jag som utställningschef uppbyggnaden av basutställningar och vandringsutställningar vid Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Jag hade rollen om producent (med ansvar för ekonomi, samordning, ledning samt innehåll och idé). Under Ájttes uppbyggnad fick utställningarna ett mycket gott renommé. De betraktades som nyskapande och fantasieggande av både besökare och fackfolk. Inte minst fick det medvetna arbetet med formgivning, texter och tillgänglighet i utställningarna stor uppmärksamhet.

 

 

Foton från utställningar vid Ájtte Museum.

 

Tillsammans med museets designer Sören Karlsson ledde jag flera fortbildningskurser i utställningsproduktion och rumslig multimedia för utställningsfolk i Sverige och Norge. Tillsammans med museets designer Sören Karlsson ledde jag flera fortbildningskurser i utställningsproduktion och rumslig multimedia för utställningsfolk i Sverige och Norge. Vi producerade även Bastuutställningen vid Kukkolaforsens värdshus, där jag var producent och Sören formgivare. Se bilder som PDF!

Utställningstjänster för museer och andra utställningsrum
Jag deltar gärna i olika typer av utställningsprojekt med följande typer av tjänster:

  • Grundläggande utredningar vad gäller musei/utställningsprojekt där det är viktigt att professionella synpunkter läggs på ett tidigt stadium. Samordning av alla de synpunkter som kan läggas på ett större eller mindre projekt (ekonomi, organisation, publik, arkitektur/formgivning, pedagogik, utställningsidé, utställningsproduktion, personalplan, underhåll av utställningarna m.m.).
  • Projektledarskap/producentskap för hela större och mindre utställningsproduktioner. Jag ansvarar för idé och synopsis, hela manus, planering av produktionen, inköp av övriga tjänster i produktionen (designer, tekniker, konservatorer m.m.) och genomförande av utställningsproduktion.
  • Utarbetande av utställningsfilosofi - grundläggande värderingar inför ett utställningsprojekt. En utställningsfilosofi ligger till grund för ett utställningsprojekts mer konkreta faser och bildar idébakgrund för projektledarens/producentens arbete.
  • Avgränsad produktion av utställningsdelar (särskilt texter, bildredaktörskap, bildspel, rumslig multimedia-produktion). Jag kan arbeta med alla typer av utställningar men har särskild kompetens vad gäller ämnen som natur och människans utnyttjande av naturen.
  • Uppdatering av gamla utställningar med ny form eller teknik. Ofta kan en gammal utställning lyftas rejält med små ekonomiska medel om framför allt texter görs om till både innehåll och form. Även en autoguidning med ljud kan med relativt låg kostnad läggas till en utställning eller miljö (t.ex. en hembygdsgård eller kyrka) och ge den en helt annan funktion.
  • Inspiratör, idégivare, diskussionspartner i utställningsproduktioner med annan projektledare.
  • Planering av utomhusutställningar. Jag tar på mig uppdrag med planering av informations- system och informationsinnehåll i utomhusmiljöer. Även projektledning av utomhusanläggningar som naturstigar, naturparker m.m.